Trang liên hệ

Hỏi thăm dịch vụ

Nếu Bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm chi tiết vể dịch vụ hoặc có ý định trở thành đối tác cua ICUMedia.

Xin vui lòng Email chúng tôi icumedia.vn@gmail.com

Hổ trợ kỹ thuật

Chúng tôi ở đây để hổ trợ Bạn. Nêú Bạn có trục trặc kỹ thuật, xin vui lòng trực tiếp gọi +84 388 455 6789.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Bảy 8:30 Giờ Sáng - 6:30 Giờ Chiều

© 2019 All Rights Reserved | Designed by eBizco Australia Pty Ltd